O divadle

            Slovenské vojvodinské divadlo je najmladším profesionálnym divadlom vo Vojvodine.Vzniklo v roku  2003 a je logickým pokračovaním tradície slovenského divadelníctva, ktoré na tomto území tradične zaznamenáva úspechy.Každá nová divadelná sezóna znamená pokračovanie vo vyše 150 ročnej tradícii, ale aj hľadanie, skúmanie komunikácie a vytváranie podmienok pre divadlo, ktoré bude schopné reprezentovať slovenské vojvodinské divadelníctvo globálne s nárokom na jeho špecifickú pozíciu a poetiku.SVD spája roztrieštené fragmenty divadelníctva do jednoliateho celku a stáva sa tak terčom úvah a konkretných akcií.Dostáva sa do rúk divadelníkom, výtvarníkom,literátom a hudobníkom, ktorí  vedia, že divadlo je nadčasové, že mýtus o divadle a jeho emotívny korpus neprestane fascinovať.

            SVD pokračuje v tradícii tunajšieho ochotníckeho divadla, ktoré malo prvú premiéru v B.Petrovci (Starý vozka Petra III., od nemeckého dramatika Augusta Kotzebueho) 27. augusta 1866.Organizátorom tohto prvého predstvaenia bol Jozef Viktor Rohoň, neskoršie paleontológ, lekár a univerzitný profesor v Prahe. K rozmachu divadelného fenoménu prispelo aj množstvo žiakov bratislavského Evanjelického lýcea.

            SVD v Báčskom Petrovci bolo založené uznesením Výkonnej rady Zhromaždenia AP Vojvodiny.Zakladateľské práva a povinnosti na seba prebralo Zhromaždenie Obce Báčsky Petrovec uznesením zo dňa 14.4.2003.

            SVD  v Báčskom Petrovci, ako jediné profesionálne divadlo slovákov v Srbsku, zastáva špecifickú pozíciu divadla minoritnej skupiny. Z tohto vyplývajú základné dispozície jeho smerovania, ktoré navrhuje a upravuje umelecká rada.

            Plán a program SVD prihliada na špecifiká tohto divadla, ako aj na aktuálny stav jeho umeleckých a prevádzkových dispozícií:

            -nejestvovanie stáleho umeleckého súboru (profesionálnych hercov) a technickej skupiny,

            -nejestvovanie vlastných výrobných dielní,

            -minimálne javiskové, technické a technologické vybavenie scény a štúdia.

            Na základe uvedených skutočností sa hlavný repertoár SVD formuje podľa niektorých základných inštrukcií:

            -komorné inscenácie s menším obsadením,

            -orientácia na súčasnú dramatickú domácu a zahraničnú tvorbu, respektívne na súčasné divadelné výrazové prostriedky a trendy,

            -inscenácie pre deti.

Pokr.sekretarijat za kulturu
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

       created by Ján Pavlis

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now